WITAMY NA STRONIE FIRMOWEJ

 
 
 

Geotechnika Łódź wykonuje usługi:

 

GEOTECHNIKA s.c. Łódź

Zakład Usług Geotechnicznych

WITAMY!

Geotechnika S.C Łódź oferuje usługi geologiczne i geotechniczne w zakresie geologii inżynierskiej i geotechniki na terenie całego kraju dla wszelkiego typu inwestycji i projektów.

Zapraszamy do współpracyGeotechnicy :

mgr Zygmunt Sadowski

mgr Stanisław Pietrusiewicz

mgr Katarzyna Pietrusiewicz


Zastosowanie do sondowań ścinajacych słabych gruntów spoistych i gruntów organicznych,

wyznaczania stref o obniżonej wytrzymałości podłoża, określania stopnia plastyczności i wskaźnika wrażliwości strukturalnej.

badania geologiczne

badania geotechniczne

dokumentacje i ekspertyzy geotechniczne,

projekty i dokumentacje geologiczno-inżynierskie,

kompleksową obsługę geotechniczną budowy,

badania wytrzymałościowe gruntów,

przydomowe oczyszczalnie ścieków,


WIĘCEJ

KONTAKT

Łódź

Wojska Polskiego 55/61

tel./fax (42) 655-67-72

e-mail: biuro@geotechnikalodz.pl

Pokaz sprzętu do badań podłoża in situ na zebraniu Polskiego Komitetu Geotechniki O/Łódź, kwiecień 2002 rok.

Geotechnik mgr St. Pietrusiewicz z firmy Geotechnika Łódź ZUG demonstruje sondę ścinającą

wiertnicami z możliwością wykonywania badań do głębokości 30m,

pełnym zakresem sond do badań podłoża gruntowego in situ zgodnych z PN i DIN,

własnym nowoczesnym laboratorium gruntoznawczym,

certyfikatami Polskiego Komitetu Geotechniki,oraz niezbędnym, wieloletnim doświadczeniem.

Zakład Usług Geologicznych Łódź dysponuje:

Sonda obrotowa VT typ PSO-1 mechaniczna, prod. OBRTG Polska, głębokość penetracji do 10m.